Процедура №Т00276-22 на ДЛС Чепино

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Чепино
ИНТ00276-22
Първа дата18.10.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2230-1, 2247-С

Данни за дървесината

Обект/и №2230-1, 2247-С
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция