Процедура №Т00279-22 на ДГС Крумовград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Крумовград
ИНТ00279-22
Първа дата25.10.2022
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти с №№ 2221 и 2222

Данни за дървесината

Обект/и №2221, 2222
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция