Заповед З-15-197/27.10.2022 г. на ДГС Момчилград

28.10.2022

Заповед З-15-197/27.10.2022 г.  за учредяване на безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин в землището на с. Софийци, ДГС Момчилград