Процедура №Т00295-22 на ДГС Хисар

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Хисар
ИНТ00295-22
Първа дата09.11.2022
Втора дата
Тип на процедуратаДоговаряне по реда на НУРВИДГТ
ПредметОтглеждане на култури в Обект № 2-2

Данни за дървесината

Обект/и №2-2
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция