Заповед З-20-191/31.10.2022 г., ДГС Първомай

31.10.2022

Заповед З-20-191/31.10.2022 г.  за учредяване на безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин в землището на с. Драгойново, ДГС Първомай.