Процедура №Т00298-22 на ДГС Хисар

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Хисар
ИНТ00298-22
Първа дата22.11.2022
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2233

Данни за дървесината

Обект/и №2233
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция