Процедура №Т00304-22 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00304-22
Първа дата09.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина, включена в обекти №№ 2240-2 и 2242

Данни за дървесината

Обект/и №2240-2, 2242
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция