Процедура №Т00306-22 на ДГС Родопи

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Родопи
ИНТ00306-22
Първа дата02.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №№ 2303-МТ, 2304-МТ, 2305-МТ, 2306-МТ, 2308-МТ, 2313-МТ, 2314-МТ, 2321-МТ, 2322-МТ, 2323-МТ с ограничение за местни търговци /във връзка с чл. 38 от НУРВИДГТ/

Данни за дървесината

Обект/и №2303-МТ, 2304-МТ, 2305-МТ, 2306-МТ, 2308-МТ, 2313-МТ, 2314-МТ, 2321-МТ, 2322-МТ, 2323-МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция