Процедура №Т00307-22 на ДГС Родопи

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Родопи
ИНТ00307-22
Първа дата01.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти с №№ 2301, 2302, 2307, 2309, 2310, 2311, 2312, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320

Данни за дървесината

Обект/и №2301, 2302, 2307, 2309, 2310, 2311, 2312, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция