Процедура №Т00309-22 на ДГС Батак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Батак
ИНТ00309-22
Първа дата29.11.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 23 01-МТ, 23 02-МТ, 23 03-МТ, 23 04-МТ

Данни за дървесината

Обект/и №23 01-МТ, 23 02-МТ, 23 03-МТ, 23 04-МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция