Количества дървесина от Годишен план за 2023 г., които ще бъдат предложени на процедури за добив и продажба за местни търговци от ТП ДЛС Кормисош

14.11.2022