Процедура №Т00321-22 на ДГС Ракитово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ракитово
ИНТ00321-22
Първа дата05.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2310, 2312, 2313, 2314

Данни за дървесината

Обект/и №2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2310, 2312, 2313, 2314
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция