Процедура №Т00325-22 на ДЛС Чепино

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Чепино
ИНТ00325-22
Първа дата06.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2301МТ, 2302МТ, 2303МТ, 2304МТ, 2305МТ, 2306МТ, 2307МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2301МТ, 2302МТ, 2303МТ, 2304МТ, 2305МТ, 2306МТ, 2307МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция