Процедура №Т00326-22 на ДГС Момчилград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Момчилград
ИНТ00326-22
Първа дата06.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в обекти №№ 2301МТ, 2302МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2301МТ, 2302МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция