Процедура №Т00332-22 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ00332-22
Първа дата08.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за предоставяне на услугата сеч, извоз и рампиране на прогнозни количества дървесина на временен склад за обекти №№ 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312

Данни за дървесината

Обект/и №2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция