Процедура №Т00334-22 на ДЛС Чепино

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Чепино
ИНТ00334-22
Първа дата20.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318

Данни за дървесината

Обект/и №2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция