Процедура №Т00337-22 на ДЛС Чепино

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Чепино
ИНТ00337-22
Първа дата13.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина за обект № 2323

Данни за дървесината

Обект/и №2323
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция