Процедура №Т00345-22 на ДГС Хисар

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Хисар
ИНТ00345-22
Първа дата08.12.2022
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметДобив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в самостоятелни обекти №№ 2301 МТ, 2302 МТ, 2303 МТ, 2304 МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2301 МТ, 2302 МТ, 2303 МТ, 2304 МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция