Процедура №Т00351-22 на ДГС Клисура

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Клисура
ИНТ00351-22
Първа дата16.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект №2306 МТ, Обект №2307 МТ, Обект №2308МТ, Обект №2310МТ, Обект №2311МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2306 МТ, 2307 МТ, 2308 МТ, 2310 МТ, 2311 МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция