Процедура №Т00354-22 на ДГС Кирково

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Кирково
ИНТ00354-22
Първа дата15.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект № 2311

Данни за дървесината

Обект/и №2311
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция