Процедура №Т00357-22 на ДГС Хисар

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Хисар
ИНТ00357-22
Първа дата15.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в самостоятелни обекти №№ 2305 МТ, 2307 МТ, 2322 МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2305 МТ, 2307 МТ, 2322 МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция