Процедура №Т00359-22 на ДГС Ардино

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ардино
ИНТ00359-22
Първа дата12.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2312, 2313

Данни за дървесината

Обект/и №2312, 2313
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция