Процедура №Т00371-22 на ДГС Триград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Триград
ИНТ00371-22
Първа дата14.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина, включена в обекти №№ 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310

Данни за дървесината

Обект/и №2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция