Процедура №Т00378-22 на ДГС Пазарджик

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пазарджик
ИНТ00378-22
Първа дата15.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина с ограничени за местни търговци за обекти №№ 2303МТ, 2304МТ, 2305МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2303МТ, 2304МТ, 2305МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция