Процедура №Т00382-22 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00382-22
Първа дата13.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2302

Данни за дървесината

Обект/и №2302
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция