Процедура №Т00387-22 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00387-22
Първа дата16.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с №№ 2301, 2302, 2305, 2308, 2309, 2310, 2311, 2314, 2315, 2318, 2319, 2320, 2321, 2324, 2325, 2328, 2329, 2330, 2331

Данни за дървесината

Обект/и №2301, 2302, 2305, 2308, 2309, 2310, 2311, 2314, 2315, 2318, 2319, 2320, 2321, 2324, 2325, 2328, 2329, 2330, 2331
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция