Процедура №Т00390-22 на ДГС Първомай

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Първомай
ИНТ00390-22
Първа дата20.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина от Обект № 2303

Данни за дървесината

Обект/и №2303
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция