Процедура №Т00396-22 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00396-22
Първа дата19.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина - Обекти №2332, 2333, 2334.

Данни за дървесината

Обект/и №2332, 2333, 2334
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция