Процедура №Т00398-22 на ДГС Хисар

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Хисар
ИНТ00398-22
Първа дата21.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина - обекти №2311, 2312, 2313, 2321

Данни за дървесината

Обект/и №2311, 2312, 2313, 2321
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция