Процедура №Т00401-22 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ00401-22
Първа дата21.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейност - добив на дървесина за обект № 2307

Данни за дървесината

Обект/и №2307
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция