Коледни елхи, предвидени за продажба през 2022 г. от ЮЦДП и ДГС/ДЛС

01.12.2022