Процедура №Т00410-22 на ДГС Михалково

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Михалково
ИНТ00410-22
Първа дата20.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина от обекти №№ 2301, 2302, 2303, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309С, 2310С, 2311, 2312

Данни за дървесината

Обект/и №2301, 2302, 2303, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309С, 2310С, 2311, 2312
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция