Процедура №Т00411-22 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00411-22
Първа дата20.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаДиректно сключване на договор по реда на чл. 27 от НУРВИДГТ
ПредметДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2254с, 2256с, 2276с, 2277с

Данни за дървесината

Обект/и №2254с, 2256с, 2276с, 2277с
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция