Заповед за утвърждаване на минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм в периода 01.03.2023 г. до 29.02.2024 г.

13.12.2022

Заповед за утвърждаване на минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм в периода 01.03.2023 г. до 29.02.2024 г.