Процедура №Т00425-22 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00425-22
Първа дата30.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПопълване на култури, отглеждане на култури и предпазване на фиданките от дивечови повреди в иглолистни култури в Обект № 7 за 2022 г.

Данни за дървесината

Обект/и №7/2022
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция