Процедура №Т00433-22 на ДГС Батак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Батак
ИНТ00433-22
Първа дата17.01.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина - Обекти №2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309.

Данни за дървесината

Обект/и №2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309.
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция