Процедура №Т00434-22 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00434-22
Първа дата17.01.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина - Обекти №2302, 2305, 2307, 2310, 2315, 2319

Данни за дървесината

Обект/и №2302, 2305, 2307, 2310, 2315, 2319
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция