Процедура №Т00007-23 на ДГС Михалково

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Михалково
ИНТ00007-23
Първа дата24.01.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина от обекти №№ 2313, 2314, 2303, 2315, 2309С, 2310С, 2311, 2316

Данни за дървесината

Обект/и №2313, 2314, 2303, 2315, 2309С, 2310С, 2311, 2316
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция