Процедура №Т00013-23 на ДГС Пловдив

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пловдив
ИНТ00013-23
Първа дата27.01.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2309, 2310, 2325, 2329

Данни за дървесината

Обект/и №2309, 2310, 2325, 2329
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция