Процедура №Т00016-23 на ДЛС Кормисош

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Кормисош
ИНТ00016-23
Първа дата30.01.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Обекти №№ 2301 МТ, 2302 МТ, 2303 МТ, 2304 МТ, 2305 МТ, 2306 МТ, 2307 МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2301 МТ, 2302 МТ, 2303 МТ, 2304 МТ, 2305 МТ, 2306 МТ, 2307 МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция