Процедура №Т00017-23 на ДГС Широка лъка

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Широка лъка
ИНТ00017-23
Първа дата02.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2306, 2307, 2308, 2309

Данни за дървесината

Обект/и №2306, 2307, 2308, 2309
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция