Процедура №Т00021-23 на ДГС Борино

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Борино
ИНТ00021-23
Първа дата03.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315

Данни за дървесината

Обект/и №2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция