Процедура №Т00022-23 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНТ00022-23
Първа дата03.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на ЛКД, включени в обект № 2-2023 г.

Данни за дървесината

Обект/и №2-2023
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция