Процедура №Т00025-23 на ДГС Карлово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Карлово
ИНТ00025-23
Първа дата03.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейности - добив и товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от Обект № 2312

Данни за дървесината

Обект/и №2312
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция