Процедура №Т00028-23 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНТ00028-23
Първа дата03.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2305, 2306, 2307, 2308

Данни за дървесината

Обект/и №2305, 2306, 2307, 2308
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция