Процедура №Т00029-23 на ДГС Пазарджик

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пазарджик
ИНТ00029-23
Първа дата06.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1/2023 г. - "Попълване и отглеждане на горски култури"

Данни за дървесината

Обект/и №1/2023 г.
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция