Процедура №Т00031-23 на ДЛС Чепино

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Чепино
ИНТ00031-23
Първа дата31.01.2023
Втора дата
Тип на процедуратаДоговаряне по реда на НУРВИДГТ
ПредметДоговаряне за обект № 2315

Данни за дървесината

Обект/и №2315
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция