Процедура №Т00035-23 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00035-23
Първа дата14.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОбект № 2 - "Залесяване, попълване, първо и второ отглеждане на култури, отглеждане на млади насаждения без материален добив"

Данни за дървесината

Обект/и №2
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция