Процедура №Т00036-23 на ДГС Хисар

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Хисар
ИНТ00036-23
Първа дата14.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в Обекти №№ 2306 МТ, 2317 МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2306 МТ, 2317 МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция