Процедура №Т00037-23 на ДГС Славейно

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Славейно
ИНТ00037-23
Първа дата16.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333

Данни за дървесината

Обект/и №2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция